Сделката, която може да създаде нов шистов гигант в САЩ

Цените на петрола остават по-ниски от рентабилните за редица производители, но са достатъчно високи, за да мотивират дейността по сливания и придобивания